Delta Dunarii - Capital natural al Romaniei

Capitalul natural al României este important pentru Uniunea European datorită florei şi faunei bogate, a climatului şi a peisajului pe care le oferă lanţul carpatic şi bazinul dunărean. România are o diversitate mare de specii de floră şi faună. Cu toate acestea, există multe specii de plante şi animale aflate în pericol din cauza fragmentării habitatelor şi a exploatării excesive a resurselor naturale, coroborate cu presiunile cauzate de dezvoltarea economică. Capitalul natural al României, datorită condiţiilor biogeografice, conţine încă efective însemnate ale unui foarte mare număr de specii care sunt catalogate ca fiind rare sau pe cale de dispariţie la nivel european sau mondial.