Prezentare proiect

Prezentare proiect Sistem Informatic Integrat
Prezentare componente Sistem Informatic Integrat

Titlul proiectului: Sistem informatic integrat – Suport pentru managementul performant al implementarii masurilor de imbunatatire a starii de conservare a ecosistemelor
Solicitantul: Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Valoarea totală a proiectului: 26.467.300,65 Lei/ 6.252.758,31Euro ; Durata proiectului: 24 luni

Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare)
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Regiunea de dezvoltare Sud Est

Codul Sitului Natura 2000:

 • ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie;
 • ROSPA0076 Marea Neagră; ROSCI0065 Delta Dunării;
 • ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină. Menţiune: Delta Dunării este atât sit SPA cât şi sit SCI.

Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului : Mentinerea echilibrului ecologic al biodiversitatii si a patrimoniului cultural, precum si implementarea masurilor de imbunatatire a starii de conservare a ecosistemelor din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, in conformitate cu Directivele Europene – Directiva Consiliului European 92/43 EEC si Directiva Pasari – Directiva Consiliului European 79/409 EEC

Obiectivele specifice definite pentru atingerea obiectivului general: Obiectiv specific
1: Cresterea cu 60 % a capacitatii institutionale a ARBDD de a initia si implementa masurile de pastrarea a echilibrului ecologica prin introducerea unor proceduri simplificate de integrare/analiza/evaluare/raportare, prin eficientizarea fluxurilor administrative si prin optimizarea colaborarii interne cu alte institutii Obiectiv specific
2: Dezvoltarea competentelor profesionale si a capacitatii de expertiza pentru 70 persoane din cadrul ARBDD in vederea mentinerii si aplicarii masurilor de conservare. Obiectiv specific 3: Cresterea cu 40 % a perceptiei si a nivelului de constientizare din partea factorilor interesati si a cetatenilor asupra importantei mentinerii unui echilibru ecologic si necesitatea conservarii ecosistemului prin campanii de promovare si prin facilitarea accesului online la informatii relevante la nivel national.

Rezultatele proiectului

 • Cresterea numarului de specii monitorizate;
 • Reducerea impactului negativ prin scaderea timpilor de analiza si reactie;
 • Imbunatatirea biodiversitatii printr-o evidenta clara a evolutiei numerice si geografice a speciilor;
 • Conservarea habitelor si speciilor prin identicarea arealelor favorabile dezvoltarii durabile, sau actiunea rapida in cazul acelora in care este necesara actiune imediata de reconstructie ecologica;
 • Cresterea turismului printr-o mai buna informare asupra importantei RBDD;
 • Imbunatatirea imaginii prin campanii de promovare;
 • Cresterea nivelului de constientizare prin educare ecologica
 • Diseminarea eficienta a cunostintelor, a procedurilor si a bunelor practici in interiorul institutiei prin optimizarea fluxurilor interne, managementul documentelor si a resurselor; Astfel se asigura cresterea eficientei institutiei, obtinerea unui nivel calitativ ridicat al activitatilor prestate si totodata reducerea costurilor de functionare ale institutiei;
 • Implicarea si constientizarea la nivelul persoanelor si al institutiilor partenere ARBDD privind importanta monitorizarii si conservarii teritoriilor din Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii sunt incurajate si stau la baza propunerii de proiect. Sunt de asemenea vizati, pe langa alte institutii cu care colaborarea devine mai stransa prin noile mijloace de comunicare puse la dispozitie, si cetatenii care vor avea acces la o multitudine de informatii, inclusiv harti;
 • Monitorizarea eficienta a teritoriilor si a habitatelor din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii conform cu cerintele impuse de Comisia Europeana sau alte institutii prin asigurarea mijloacelor necesare integrarii atat a datelor colectate manual, cat si a datelor obtinute de la terte institutii;
 • Posibilitatea de a integra rapid noii functionalitati si noi module in cadrul institutiei, astfel asigurandu-se scalabilitatea solutiei;
 • Integrarea facila cu alte sisteme informatice actuale - desi integrarea cu aplicatiile existente depinde foarte mult de aplicatia in sine, sistemul ofera posibilitatea de a integra usor alte module;
 • Acoperire necesitati – proiectarea sistemului a avut la baza analiza necesitatilor identificate in planul de management
 • Eficienta atat interna, cat si in vederea asigurarii unei monitorizari corespunzatoare a ecosistemului si a speciilor (a biodiversitatii);
 • Capacitatea sporita de raportare datorita tehnicilor moderne de analiza, procesare si analiza statistica a datelor;
 • Mentenanta – costurile aferente mentenantei sunt reduse datorita simplitatii solutiei si folosirii tehnologiilor web; de asemenea costuri de intretinere sunt mici datorita numarului restrans de servere;
 • Usurinta de administrare si gestionare a unui sistem centralizat;
 • Accesul rapid si facil la informatii coerente, actuale si prezentate consistent datorita modelului centralizat al solutiei