Alte proiecte

Upgrade Black Sea Scientific Network Regional Initiative on Black Sea Coastal Wetlands-BlackSeaWet

Proiect “ Delta Dunării – Peisajul anului 2007-2009 “ Proiect LIFE NATURA (LIFE05NAT/RO/000169) „Salvarea Pelicanului creţ din Delta Dunării”

Proiect Phare CBC RO 2004 /016.942.01.01 “Sistem integrat pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversităţii şi resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România/Ucraina” Proiect DANUBEPARKS – Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării

Refacerea habitatelor naturale  şi speciilor sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0031 şi ROSCI0065 din Delta Dunării
Măsuri de manegement pentru situl (SCI) marin Natura 2000 ROSCI0066 DELTA DUNĂRII- ZONA MARINĂ

DanubeParksConnected  
Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature


 Proiecte aflate in implementare

Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD                                                                                                                                    Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protectie  si conservare a habitatelor si speciilor periclitate din RBDD